Анкет татаж авах

Бөглөсөн анкетыг info@ntg.erdenet.biz имэйлээр эсвэл хүний нөөцийн ажилтанд цаасаар өгнө.