Дорож суурилуулалтын үйлчилгээ

Та худалдан авсан ноосон дорожоо сонгосон талбай, шаланд битүү дүүргэлттэйгээр, стандартын дагуу суурилуулах ажлыг мэргэжлийн багт даатгаж болно.

Ноосон дорож тухайн талбайд хэрхэн суурилагдахаас хамаарч, өнгө үзэмж тодрох, эдэлгээ уртсах хандлагатай тул стандартын дагуу зөв суурилуулан өөрийн сонголтдоо бүрэн ханамжтай байх боломжийг ашиглаарай.

Суурилуулалтын төрлүүд:

 • Тусгай наалт ашиглан хөдөлгөөнгүйгээр суурилуулах
 • Цементэн болон хатуу шалан дээр дорожийг битүү цавуудаж наах
 • Зөөлөвч болон бэхэлгээний материал ашиглан суурилуулах

Бэлтгэл ба суурилуулалтын явцад:

 • Дорож дэвсэх талбай, өрөөг бүрэн чөлөөлөх
 • Өрөөнд зайлшгүй үлдэх эд зүйлсийг бүтээх, цахилгаан барааг унтраах
 • Суурилуулалтын багт ус, цахилгааны холболтын тухай бүрэн мэдээлэл өгөх
 • Тухайн талбай, өрөөний агаарын солилцоог түр хаах
 • Тухайн талбай, өрөөнөөс хог хаягдал гаргах боломж бүрдүүлэх
 • Суурилуулалтын явцад насанд хүрсэн, шийдвэр гаргах хүн удирдах
 • Хүүхэд, тэжээвэр амьтдыг суурилуулалт хийгдэх орчноос холдуулах

Суурилуулалтын дараа:

 • Хог хаягдлыг холдуулах, орчныг цэвэрлэх
 • Өрөө, талбайд агаар оруулах
 • Дорож суурилагдсан байдлыг шалгах, хаалгаа нээж/хааж шалгах
 • Тавилганы доор зөөлөвч жийрэглэн дорожоо гэмтээхээс хамгаалах
 • Зөв арчлах, цэвэрлэх